Genel Bakış

 • 16 Aug

  Genel danışmanlık , Arabuluculuk ve Avukatlık hizmetleri

  Genel danışmanlık ve şirket avukatlık hizmetlerinin yanında Bankaların nakdi veya gayri nakdi ve tüketici kredilerinden doğan alacaklarının geri dönüşünü sağlamak amacaıyla ipotek ve rehnin paraya çevrilmesi ve ilamsız takiplerinin , kambiyo takiplerinin yapılması, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Tazminat Hukuku alanlarında vekillik yürütmektedir. Ayrıca kurumsal müvekkilleri yanı sıra bireysel müvekkillerine de, karşılaştıkları hukuki sorunlara bağlı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının emeklilik işlemleriyle ilgli davalarını ve Türkiyedeki  tasarruflarının idaresini de yürütmektedir.
   
   
  . Arabuluculuk
  · İflas Hukuku 
  · İflas erteleme
  · Ticaret Hukuku, 
  · Şirketler Hukuku, 
  · Anonim ve Limitet Şirketler Hukuku ve Uygulaması, 
  · Şirket kuruluşları, 
  · Ortaklıklar, 
  · Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri,   
  · Uluslararası Ticaret, 
  · Yabancı Sermaye yatırımları,   
  · İş Hukuku, 
  · Sendikalar Hukuku ve  Toplu Is Sözleşmeler, 
  · Endüstriyel ilişkiler, 
  · İcra Hukuku, 
  · Banka ve Finans Hukuku, 
  · Sigorta Hukuku, 
  · Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, sözleşmeler Hukuku, 
  · Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Hukuku, 
  · Rekabet Hukuku, 
  · İflasın ertelenmesi,
  · Gayrimenkul ve kira Hukuku, 
  · Medeni Hukuk, 
  · Kat Mülkiyeti Hukuku,    
  · Aile Hukuku ( Boşanma, Nafaka, Velayet, Katkı Payı vs. ), 
  · Tazminat Hukuku, 
  · Trafik Mevzuatı, 
  · Vergi ve idare Hukuku, 
  . Enerji Hukuku
  · Uluslararası Nakliye ve Tasıma Hukuku,
  · İlgili hukuk alanlarında ihtilafların çözümü ve dava takibi, 
  · Ve her türlü hukuki danışmanlık hizmetleri
   

   

  Sayfamızı Paylaşın