Raif Çakır

  • Raif Çakır

    Raif Çakır

    Kurucu,Avukat

    Av.Raif Çakır 1947 yılında Zonguldak Devrek doğumludur.Ankara Üniveristesi Hukuk Fakultesini bitirdikten sonra 1978 yılında Ankara barosuna bağlı olarak Avukatlık mesleğini yürütmeye başlamıştır.Şirketler Hukuku , Sendikalar ve İş Hukuku ,Ticaret Hukuku ,Enerji Hukuku , İdari yargı alanına giren davalar ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesi ile ilgili davalarda uzmanlaşmıştır.Ankara Barosunun 1985-1990 yılları arasında yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır.Ankara Barosunun İnsan Hakları Komisyonu üyeliği ve halen Ankara Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeliğini sürdürmektedir